Cena energije

19. december 2012 v kategoriji Urbanitas

Cena energije

EESTEC LC Ljubljana je v sodelovanju s Slovenskim IEEE PES odsekom organizirala okroglo mizo z naslovom Cena energije, ki je potekala na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Udeleženci okrogle mize so bili strokovnjaki iz različnih energetskih področij: dr. Franc Žlahtič (Plinovodi), Borut Rajer (Borzen), dr. Kristijan Brecl (UL FE), mag. Uroš Salobir (ELES), dr. Dejan Paravan (GEN-I) ter izr. prof. dr. Andrej Gubina (UL FE). Vsak izmed njih je kratko predstavil svoje področje nato pa je sledila debata ter vprašanja iz publike.

Cena energije, še posebej električne, ki je univerzalni nadomestek ostalih energentov, je izrednega pomena za razvoj tako gospodarstva kot celotne družbe. Zaradi svojega geopolitičnega položaja se Slovenija sooča s problemom visoke odvisnosti od uvoza energentov in je s tem posledično izpostavljena njihovi visoki ceni, kar pomembno vpliva na naš strateški razvoj. Napovedi kažejo na dolgoročno večanje potrebe po energiji in višanje njene cene, kar še stopnjuje pomen te problematike in iskanja možnih rešitev. Te se kažejo v obnovljivih virih električne energije, nekonvencionalnih virih energentov ter v večjem povezovanju različnih energetskih trgov. Pri vsem tem pa je pomembno, na kakšni tehnologiji ti viri temeljijo, kakšen je njihov vpliv na družbo, kdo so glavni akterji na tem področju in kakšni so njihovi interesi.

Govorci so se na dogodku dotaknili naslednjih tem: razvoj slovenskega elektroenergetskega sistema, plinski terminali, trg z električno energijo in plinom, obnovljivi viri energije, njihova energetska učinkovitost in finančna podpora ter razvoj novih trendov in tehnologij. Izognili se bomo polemiziranju o spornih temah, o katerih smo v preteklosti že veliko slišali v medijih, saj je bil namen dogodka strokovna diskusija in predočitev novih danosti in opcij, ki jih ima Slovenija na področju zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo in pričakovanega razvoja v prihodnosti.