Festival Stična

4. december 2012 v kategoriji Urbanitas

Festival Stična

Festival Stična se je rodil leta 2000. Začetne ideje o štirih celovečernih prireditvah se se razvile v celomesečno manifestacijo kulture in z njo povezanih dogodkov. Cilji Festivala so diviganje kulturne ozaveščenosti, vzpostavitev kulturne izmenjave z diasporo in ostalimi tujimi umetniškimi prostori, povezovanje in sodelovanje z ambicioznejšimi amaterskimi društvi in posamezniki, ipd. Festival organizira KD Stična, katerega člani so v večini dijaki in študenti.

V Stični živi in se ohranja že desetletja dolga tradicija zborovskega petja in gledaliških predstav. V začetku sta gledališka in pevska dejavnost delovala v okviru Gasilskega društva Stična. Letošnji Festival Stična se je odprl z razstavo študentov unikatnega oblikovanja ALUO Univerze v Ljubljani.