Izobraževalno-informacijsko društvo Evropska hiša Maribor

Do 15. marca 2011 so šole poslale regionalnim koordinatorjem likovna in literarna dela skupaj s spremnim listom.

Do 5. aprila 2011 so regionalni koordinatorji organizirali strokovne komisije, ki so ocenile prispela likovna in literarna dela. Regionalni koordinatorji so pripravili slavnostno razglasitev najboljših del in jih poslali na nacionalni nivo.

Do 18. aprila 2011 so strokovne komisije na državnem nivoju ocenile in izbrale najboljša prispela dela.

V tednu Evrope, natančneje 9. maja 2001, se je natečaj zaokrožil s svečano zaključno kulturno prireditvijo in razglasitvijo najboljših.

opis projekta

V šolskem letu 2000/2001 so organizatorji v Sloveniji uspešno pripravili in izpeljali natečaj Evropa v šoli z naslovom: “Lepše okolje, lepša Evropa”. Ocenjujejo, da je v natečaju sodelovalo približno 15.000 učencev, učenk, dijakov in dijakinj osnovnih in srednjih šol v Sloveniji, ki so pripravili likovna in literarna dela ter skupaj s sovrstniki iz šol v nekaterih evropskih državah pripravili skupne internet domače strani. Na nekaterih šolah so pripravili zanimive evropske dneve z razstavo likovnih in literarnih del ter ob tem pripravili pogovore, predstavitve ter priložnostne svečanosti ter na poseben način približali evropsko idejo učencem.

Evropska hiša Maribor je kot članica Nacionalnega odbora Evropa v šoli organizirala likovni natečaj na regijskem nivoju, to je: v mariborski, prekmurski regiji in Ptujem z okolico, ter likovni natečaj na nacionalnem nivoju. Vodila je tudi literarni natečaj na regionalnem nivoju; to je: v mariborski in prekmurski regiji ter Ptujem z okolico. Prav tako je organizirala zaključno kulturno prireditev in svečano razglasitev rezultatov vseh natečajev: likovnega, literarnega in internet natečaja, ki je bila ob dnevu Evrope, 9. maju, v Unionski dvorani v Mariboru.

Na regionalnem nivoju je Evropska hiša Maribor zbrala likovna in literarna dela iz osnovnih in srednjih šol iz regije. Tri-članski komisiji sta ocenili prispela likovna in literarna dela. Učencem in dijakom, avtorjem najboljših likovnih in literarnih prispevkov ter njihovim mentorjem, so bila podeljena priznanja.

Evropska hiša Maribor je kot nacionalni koordinator likovnega natečaja skupaj s strokovnjaki pripravila pravila oz. principe ocenjevanja likovnih del ter jih poslala regionalnim koordinatorjem, ki so jih posredovali regionalnim komisijam. V sodelovanju s strokovno likovno komisijo so pripravili podteme likovnega natečaja.

Regionalni tri-članski komisiji likovnega in literarnega natečaja sta med najboljšimi prispelimi likovnimi in literarnimi deli iz regionalnega nivoja izbrali tri najboljša, v kategorijah: od 1. do 4. razreda, od 5. do 8. razreda ter srednje šole.

Natečaj Evropa v šoli je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter pedagoškim in vzgojiteljskim delavcem, mentorjem na šolah. Učenci in dijaki so razdeljeni v tri starostne skupine:

Dodaj odgovor